บานประตู สูง 6 เมตร เริ่มติดตั้งแล้วที่ DEWA เกาะช้าง ตราด

เตรียมบานประ สูง 6เมตร 34 บาน สำหรับโรงแรม DEVA เกาะช้าง ติดตั้งแล้วเป็นไง คอยติดตามนะครับ