ขอบคุณน้องนนท์ ที่ให้โคมไฟ ของ DON DESIGNS ได้แต่งแต้มสีสรรของงานครับ